ВХОДИнститут за социални изследвания и маркетинг

  

Екипът на Институт  за социални изследвания  и маркетинг МБМД е сформиран през 1991 година. За изминалия период той натрупа богат опит в областта на социалните изследвания и маркетинга и стана водещ в тази сфера на българския пазар.
   Институтът се стреми да отговори на различните нужди на клиентите си от страната и чужбина. Много от тях вече са се убедили на практика в професионализма на нашите услуги.

Нашата работа

  •    В работата си при реализацията на проектите Институтът прилага количествени и качествени методи. Той провежда национални, регионални и бизнес представителни изследвания. Информацията при количествения подход се набира с помощта на преки, персонални и телефонни интервюта. МБМД провежда изследвания по метода на мистериозния купувач, както и on-line изследвания. Интервютата се провеждат по методите PAPI, CAPI и CATI.

  • Институтът разполага със специално оборудвано телефонно студио, което позволява да се извършва непосредствен контрол на работата на интервюерите. В зависимост от целите на изследванията се използват различни типове извадки – случайни, стратифицирани, двустепенно-гнездови, квотни, смесени или двустепенни случайно-квотни.

  • Набраната информация от изследванията се съчетава със съществуващата друга информация в изследваната област, с което се постига по-голяма достоверност и надеждност на оценките и прогнозите.

Проекти

  • Институтът е реализирал много проекти за нуждите на различни български и чуждестранни клиенти: Световната банка, The Central European Research Group Foundation (CEORG), DHL International, Glaxo&SmithKline, Ogilvi&Mother, USAID, UNDP, Monsanto, Мобиком, Булгартабак Холдинг, Прософт, Оргахим, Омакс трейдинг, Българска народна банка, Държавна агенция за младежта и спорта, Министерствата на финансите, образованието, здравеопазването, младежта и спорта, труда и социалната политика, отбраната, фондация “Отворено общество”, “Спасение” и много други.

  • Благодарение на коректната ни работа Институтът стана партньор за България на водещи в света изследователски вериги - Research International UK, Millward Brown UK, Produce Studies Group UK, Exmarket&Associates International, Valid Research Germany и много други...

  • Пълен списък с нашите изследвания може да разгледате тук.