Рейтинг на президентството на Георги Първанов – първи и втори мандат

Президентство на Георги Първанов_графика                                                              ...