Резултати от екзит пол, проведен на 25-ти октомври 2015 г.

Exit Poll 25.10. 2015