Рейтинг на президентството на Георги Първанов – първи и втори мандат

Президентство на Георги Първанов_графика                                                                                                                   Снимка: Presidencia de la Nación Argentina. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons