Избирателна активност по часове – парламентарни избори май 2013 г.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 ГОДИНА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО ЧАСОВЕ (резултати от exit poll)

час избирателна активност
8:00 2,9 %
9:00 7,1 % 
10:00 12,1 % 
11:00  18,4 % 
12:00 24,0 % 
13:00  28,3 %
14:00 32,1 %
15:00 35,6 % 
16:00 38,7 % 
17:00 42,3% 
18:00  46,0%
19:00  49,7%
20:00